Feeds:
نوشته
دیدگاه

فارسی تکمیلی ۳

فارسی تکمیلی ۳

نوشتار فارسی

خط فارسی

..

ما خواندن و نوشتن فارسی را از بچگی در مدرسه یاد گرفتیم

و برایمان عادت شده است که کلمات را آنگونه که مطابق و مناسب

جمله است بخوانیم و زیاد هم خواندن برایمان سخت نیست.

ولی بچه های ما در خارج از کشور بعد از یاد گرفتن نوشتار زبان

کشور مهمان ، از حدود ده سالگی شروع به یاد گرفتن نوشتار

فارسی می کنند ، و با وجودی که فارسی صحبت می کنند ،

ولی موقع نوشتن فارسی و یا خواندن آن می گویند :

چرا باید اینجوری بخوانم ، چرا باید اینجوری بنویسم؟

تازه آنوقت متوجه می شویم ، مشکل نوشتن و خواندن

برای ما حل شده چون ما به تصویر خوانی عادت کرده ایم و

آنچه می خوانیم بصورت حافظه ای است ، و از مکان لغت

و جای آن در هماهنگی با لغات دیگر است که معنی برای

کلمه معلوم میشود و خواندن را برای ما آسان می کند .

اما فرزندان ما و تازه آموخته های نوشتار فارسی ،

می خواهند آنچه را که می گویند بنویسند و یا آنچه را

میخوانند بر اساس آن چیزی باشد که نوشته شده است.

اَلف در : اسب _ اسیر ، بصورت اَ

اَلف در : اتاق _ اتوبوس ، بصورت اُ

اَلف در : استفاده _ اداره ، بصورت اِ

خوانده می شود ،

اما در هر سه حالت بصورت ساده « ا »  نوشته می شود ولی ما

بصورت تصویری یاد گرفته ایم که به سه صدای مختلف آنرا بخوانیم.

یک کُرُواتی که علاقه مند به یاد گرفتن زبان فارسی بود و همسر

ایرانی دارد ، می گفت: فرانسوی ها برای یک لغت چند حرف اضافه

هم می نویسند اما آن حرف ها را نمی خوانند و تلفظ نمی کنند .

ایرانی ها برای یک لغت چند تا حرف کم تر می نویسند

اما آنرا تلفظ می کنند بدون اینکه حرفی برای آن صدا

نوشته شده باشد ، چطور و از کجا و چه جوری ؟

.

برای زبان فارسی باید نوشتار را تکمیل کرد تا از روی حروف

بشود نوشته را درست خواند بدون آنکه از حافظه کمک گرفت

تا با در نظر گرفتن جای کلمه ، تلفظ صحیح آن را به یاد آورد .

یعنی خواندن کلمات ، تصویر خوانی نباشد و یا اینکه مجبور باشیم

به متن موضوع یا جمله نگاه کنیم تا آن لغت را درست بخوانیم .

.

حروف اضافه و شکل جدید هم به حروف فارسی اضافه نمی کنیم .

همان حروفی که داریم کافی است .

یک حرف را فقط « یک صدائی » تلفظ می کنیم .

« یک حرف یک صدا »

و چند صدا ، برای یک حرف بکار نمی بریم .

مثلا :

– الف بی کلاه « ا » در همه جا فقط صدای « اَ » می دهد : اسب .

–          الف با کلاه « آ » در همه جا فقط صدای « آ » می دهد آبی.

–          « و » در همه جا فقط صدای « اُ » می دهد : ( من ، تو ) .

–          « وو » در همه جا فقط صدای « اوو » می دهد :

( زور ، دور ) زوور ، دوور .

–          « وْ » (و نقطه دار) در همه جا فقط صدای « و » می دهد :

(وقت ) وْ اقت – وسیله – وفا .

با استفاده از این چند حرف موجود در نوشتار فارسی برای صداها ،

نوشتن منظور آسان تر می شود . خواننده با کمی آشنائی به

زبان فارسی به آسانی و راحتی می تواند فارسی را درست بخواند

و بدون آشنائی ِ زیاد و تسلط کامل ِ قبلی به زبان فارسی

و اطلاع از اینکه این کلمه در این جمله

سَبَب خوانده می شود و نه سِبَب ، و نه سُبَب ،

کلمه را درست بیان می کند .

.

وقتی نوشتن و خواندن کامل باشد ، آنچه گفته می شود

درست نوشته می شود. پس آنچه نوشته شده هم به

درستی خوانده می شود ، و می تواند در یاد گیری

و آموزش ِ زبان فارسی هم کمک خوبی باشد.

..

سوز

 ۰۴ فروردین ۱۳۸۹ – 24.03.2010

فارسی تکمیلی 2

نوشتار فارسی

خط فارسی

خط فعلی فارسی را می توان با کمی اصلاح و تعیین کردن

حروف باصدا برای آن، از میان همین حروف فارسی ،

قوی در تلفظ کلمات

و کافی در درست خوانی کرد.

به این صورت نوشته های بی نظیر به زبان فارسی

از هزار سال پیش به اینطرف هم قابل استفاده برای همه هست،

و هم خط زیبای فارسی با نوشته های بسیار زیبای نستعلیق

و نسخ و شکسته را میتوان همچنان استفاده کرد.

برای « حذف » حروفی با صدای مشابه برای فارسی زبانان هم

می شود بعد ها به تدریج به نقطه ای از توافق رسید.

موقع نوشتن، ما دقت می کنیم، یا از ما خواسته شده است و ما

عادت کرده ایم که لغات را مثل عربی درست به نویسم،

ولی آنها را مثل عربی درست نمی خوانیم .

فارسی زبان، نوشته عربی را هم به سبک فارسی می خواند.

ما حلول سال نو را مانند گفتن « هلو »، هلول سال نو می گوئیم

و مثل عرب ها از ته گلو « حلول » نمی گوئیم. یا حلوا، احوال.

باین صورت هم با « س » عمل می کنیم و مثل تلفظ عرب ها،

« ث، ص، س » را متفاوت بر زبان نمی آوریم.

با « ز » هم همینطور، و تفاوتی بین تلفظ حروف:

« ز – ض – ظ – ذ »

را نمی توان در گفتار یک فارسی زبان از هم تشخیص داد.

برای گویا تر و خوانا تر کردن و کمترین تغییر در خط فارسی،

مهمترین و سریعترین اقدام، تعیین حروف با صدا

برای همین نوشتار فارسی هست.

مثلا ً:

می توان با اضافه کردن یک نقطه، تفاوت بین صداهای

« O –V – OO » را برای حرف « و » مشخص کرد:

یک نقطه بالای « ‫‫وْ » صدای V  میدهد .  ‫وْ ي زآ (ویزا)

دوتا « وو » صدای« ‫OO » میدهد. تووپ (توپ)

« و » تنها صدای «  O» میدهد. بوزورگ (بزرگ)

« و » + « ‫‫وْ »   صدای « ow » میدهد، تو‫‫وْلید(تولید)

آی با کلاه « آ » صدای « aa » میدهد بآدآم ( بادام) ، کآهوو (کاهو)

حرف « ا » الف یا « آ » بی کلاه همه جا بصورت  «‌ a » بکار رود،

« ا َ » است، اسب، افزآر، تامآم (است، اسب، افزار، تمام)

« ها » ی آخر و یا حرف همزه « ء » همه جا بعنوان « ‫e »

استفاده شود،– ء سته فآده – ـه سته فآده ( استفاده)

— ء طه لآعآت – ـه طه لآعآت (اطلاعات)

و حرف « ی » را برای « ی » مثل: یه ک ‫ ( یک) په یک ( پیک)

حرف « ی نقطه دار »  برای « ي » مثل ني ما (نیما) –  شي وآ ( شیوا)

را می توان بکار برد.

تا نظر صاحب نظران و زبانشناسان چه باشد.

..

سوز

۱۷ فروردین ۱۳۸۸ – 06.03.2009

زندگی

زندگی

‫..

زندگی چیست ، خرمن کوفتن

یا به عزم آهنین ، مشکلی را روفتن

‫زندگی ، گسترش ِ دم به دم خاطره هاست ،

‫‫نقش هر خاطره زیبا ، و هم بی پرواست ،

‫چون به دریا زدن و ، در کف آبش صدفی ناب بجستن ، رویاست ،

‫نقش امید زدن ، بر تن این فردا هاست ،

‫زندگی ، ساختن دم به دم رویاهاست ،

بهره بردن ز جهان، باز ، در این حالا هاست

‫جستن و ، یافتن ِ دوست ، در این ، درجا هاست ،

‫دل سپردن به گُلی ، کان بویه گلش بی همتاست ،

رنگ سرخ ، دیدن ‫از روی شقایق زیباست ،

‫بوی خوش ، داشتن امید ، ز ِ هَر گُل ، همانا ، بی جاست ،

‫‫بر خیز و به بخش ، باز همی دانه بکار ، تا که زمان پا برجاست ،

همچو محبوبه یه شب ، کان ، بخشش ِ عطر ، در او ، بی همتاست

..

‫سوز

۲۵ مهر ۱۳۸۸ − 17.10.2009

‫‫‫‫27.11.2009