Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘فارسی تکمیلی 1’

نوشتار فارسی

خط فارسی

..

فارسی‌ را درست بنویسیم و درست بخوانیم

فارسی‌ خوانی ، امروز پندار خوانی است، تصور خوانی است ،

حدسی خوانی است آنچه که قبلا خوانده ایم و در خاطر باقی‌ است –

به خواندن فارسی کمک می‌‌کند.

یک نفر تحصیل کرده در سطح دکترای ادبیات هم اشعاری را

که میخواند ، به دو معنی‌ می‌‌خواند و می‌‌گوید :

این طور هم می شود خواند، این معنی‌ را هم میدهد.

سیستم نوشتن باید آنچنان باشد که ، با یاد گرفتن حروف نوشتاری ،

بعد از دو سه ماه بتوان مطلب را درست خواند ، یا منظور را نوشت

و منظور را منتقل کرد. تا دیگری بتواند آن نوشته را درست بخواند .

اما در نوشتار فارسی، در حال حاضر، حتما باید خواننده مشابه آن

نوشته را خوانده باشد ، تا بتواند نوشته را درست بخواند .

این مشگل و کمبود باید از بین برود.

..

سوز

۰۶ آذر ۱۳۸۸ –  27.11.2009

Advertisements

Read Full Post »