Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘فرهنگ’

نوشتار فارسی

خط فارسی

خط فعلی فارسی را می توان با کمی اصلاح و تعیین کردن

حروف باصدا برای آن، از میان همین حروف فارسی ،

قوی در تلفظ کلمات

و کافی در درست خوانی کرد.

به این صورت نوشته های بی نظیر به زبان فارسی

از هزار سال پیش به اینطرف هم قابل استفاده برای همه هست،

و هم خط زیبای فارسی با نوشته های بسیار زیبای نستعلیق

و نسخ و شکسته را میتوان همچنان استفاده کرد.

برای « حذف » حروفی با صدای مشابه برای فارسی زبانان هم

می شود بعد ها به تدریج به نقطه ای از توافق رسید.

موقع نوشتن، ما دقت می کنیم، یا از ما خواسته شده است و ما

عادت کرده ایم که لغات را مثل عربی درست به نویسم،

ولی آنها را مثل عربی درست نمی خوانیم .

فارسی زبان، نوشته عربی را هم به سبک فارسی می خواند.

ما حلول سال نو را مانند گفتن « هلو »، هلول سال نو می گوئیم

و مثل عرب ها از ته گلو « حلول » نمی گوئیم. یا حلوا، احوال.

باین صورت هم با « س » عمل می کنیم و مثل تلفظ عرب ها،

« ث، ص، س » را متفاوت بر زبان نمی آوریم.

با « ز » هم همینطور، و تفاوتی بین تلفظ حروف:

« ز – ض – ظ – ذ »

را نمی توان در گفتار یک فارسی زبان از هم تشخیص داد.

برای گویا تر و خوانا تر کردن و کمترین تغییر در خط فارسی،

مهمترین و سریعترین اقدام، تعیین حروف با صدا

برای همین نوشتار فارسی هست.

مثلا ً:

می توان با اضافه کردن یک نقطه، تفاوت بین صداهای

« O –V – OO » را برای حرف « و » مشخص کرد:

یک نقطه بالای « ‫‫وْ » صدای V  میدهد .  ‫وْ ي زآ (ویزا)

دوتا « وو » صدای« ‫OO » میدهد. تووپ (توپ)

« و » تنها صدای «  O» میدهد. بوزورگ (بزرگ)

« و » + « ‫‫وْ »   صدای « ow » میدهد، تو‫‫وْلید(تولید)

آی با کلاه « آ » صدای « aa » میدهد بآدآم ( بادام) ، کآهوو (کاهو)

حرف « ا » الف یا « آ » بی کلاه همه جا بصورت  «‌ a » بکار رود،

« ا َ » است، اسب، افزآر، تامآم (است، اسب، افزار، تمام)

« ها » ی آخر و یا حرف همزه « ء » همه جا بعنوان « ‫e »

استفاده شود،– ء سته فآده – ـه سته فآده ( استفاده)

— ء طه لآعآت – ـه طه لآعآت (اطلاعات)

و حرف « ی » را برای « ی » مثل: یه ک ‫ ( یک) په یک ( پیک)

حرف « ی نقطه دار »  برای « ي » مثل ني ما (نیما) –  شي وآ ( شیوا)

را می توان بکار برد.

تا نظر صاحب نظران و زبانشناسان چه باشد.

..

سوز

۱۷ فروردین ۱۳۸۸ – 06.03.2009

Advertisements

Read Full Post »

نوشتار فارسی

خط فارسی

..

فارسی‌ را درست بنویسیم و درست بخوانیم

فارسی‌ خوانی ، امروز پندار خوانی است، تصور خوانی است ،

حدسی خوانی است آنچه که قبلا خوانده ایم و در خاطر باقی‌ است –

به خواندن فارسی کمک می‌‌کند.

یک نفر تحصیل کرده در سطح دکترای ادبیات هم اشعاری را

که میخواند ، به دو معنی‌ می‌‌خواند و می‌‌گوید :

این طور هم می شود خواند، این معنی‌ را هم میدهد.

سیستم نوشتن باید آنچنان باشد که ، با یاد گرفتن حروف نوشتاری ،

بعد از دو سه ماه بتوان مطلب را درست خواند ، یا منظور را نوشت

و منظور را منتقل کرد. تا دیگری بتواند آن نوشته را درست بخواند .

اما در نوشتار فارسی، در حال حاضر، حتما باید خواننده مشابه آن

نوشته را خوانده باشد ، تا بتواند نوشته را درست بخواند .

این مشگل و کمبود باید از بین برود.

..

سوز

۰۶ آذر ۱۳۸۸ –  27.11.2009

Read Full Post »